دی 18, 1401

بازاریابی دهان به دهان

بازاریابی دهان به دهان چیست؟

استراتژی بازاریابی دهان به دهان همون تاکتیکی هست که شرکت‌های بزرگ جهان استفاده می‌کنند تا مردم رو تشویق کنه درباره شون حرف بزنن. یعنی چی؟ بذارید بیشتر توضیح بدم.