دی 23, 1402

مهارت‌های مدیر پشتیبانی

مدیر پشتیبانی باید چه مهارت هایی داشته باشد؟

مهارت‌های مدیر پشتیبانی شامل یک طیف وسیعی از ویژگی‌ها میشه که خیلی فراتر از رهبری و هدایت تیم پشتیبانی هست. این ویژگی‌ها از توانایی مدیریت مشتری‌های ناراضی شروع میشه تا هوش هیجانی که برای کنترل وقایع ناگهانی نیاز دارن. توی این مقاله من 9 مورد از مهم‌ترین موارد رو آوردم.