دی 16, 1402

سرپرست فروش کیست

سرپرست فروش کیست؟ 8 مهارت کلیدی سرپرست فروش

سرپرستی تیم فروش یک بخش مهم از فروش توی شرکت‌های بزرگه. توی بیزینس‌های کوچکتر سرپرست فروش و مدیر فروش یکی هستن، اما هرچقدر تیم بزرگتر بشه باید وظایف مدیریت هم تقسیم بشه. پس لازمه یه پست سازمانی به اسم سرپرست فروش هم داشته باشیم.