فروردین 21, 1402

چارت سازمانی فروش

4 نوع چارت سازمانی ساختار تیم فروش

هر تیم فروش موفقی نیاز به طراحی یه چارت سازمانی فروش مناسب داره تا بتونه موفقیتشون رو تضمین بکنه. انواع ساختار تیم فروش داریم که به نظر ما 4 نوعش از همه مهم‌تر و پرکاربردترن. بیایید ببینیم اینها کدوما هستن؟!